Select Page

Sporthal Bertem – Bosstraat 1, 3060 Bertem
Sporthal Verona – Dorpstraat 259, 3061 Bertem
info@bertemsebadmintonclub.be

 

Jeugdbadminton: wachtlijst

Voor beide jeugdgroepen op vrijdag openden we een wachtlijst. Mocht er een plaatsje vrij komen, dan worden kandidaten van de wachtlijst 1 voor 1 gecontacteerd.

Voor iedereen het gepaste speelmoment!

Heb je ooit badminton gespeeld en kriebelt het terug, of wil je het eens voor het eerst proberen, neem contact en kom spelen op 1 van onze speelmomenten: op woensdagochtend om 10u en donderdagavond om 21u in Verona, op maandagavond om 21u en vrijdagavond om 20u30 in...

Welkom bij de Bertemse Badmintonclub 2023-2024

Je kind mept al eens op een shuttle op een zonnige dag in je tuin? Je speelde zelf reeds badminton in een nabij of ver verleden? Stuur een mailtje en kom eens proberen! De inschrijvingen 2023-2024 zijn geopend!
Beste Bertemse badmintonspeler in spe

De Bertemse Badmintonclub werd goed 40 jaar geleden opgericht.  Sinds 1979 hebben 100’en kinderen, jongeren en volwassenen uit Bertem en omgeving kennis gemaakt en zich uitgeleefd met badmintonshuttle en racket op de 4 velden van de sporthal in Bertem, Bosstraat 1.

De Bertemse Badmintonclub biedt aan jeugd en volwassenen de mogelijkheid om op recreatief niveau badminton te spelen. Zowel beginners als gevorderden zijn welkom.

Op vrijdag traint de jeugd van 7 tot 17 jaar in 2 groepen.  Volwassenen kunnen vrij spelen op verschillende momenten: op maandag en vrijdag in de sporthal van Bertem, op woensdagochtend en donderdag in sporthal Verona.  

Op woensdagavond is een speelmoment gereserveerd voor ouders met hun jonge kinderen.

Voor beginnende volwassenen wordt  tot tweemaal per seizoen een start2badminton reeks georganiseerd.  Wil je je basistechniek en -tactiek daarna verder bijschaven, dan ben je misschien geïnteresseerd in onze stick2badminton formule.  Of versterk je graag de competitieploeg die aantreedt in de Vlaams-Brabantse 4e provinciale reeks?

Je bent zeker welkom ‘op proef’: kom gerust een aantal keer langs vooraleer definitief in te schrijven voor het seizoen 2023-2024.

Meer info vind je hieronder!

Badminton voor volwassenen

Volwassenen spelen het ganse jaar.  Het seizoen begint en eindigt officieel op 1 september.

Het aanbod voor volwassenen ziet er uit als volgt.

 

 • Vrij badmintonspel:
  • in sporthal Bertem: op maandagavond van 21u tot 23u en op vrijdagavond van 20u30 tot 22u.
  • in sporthal Verona: op donderdagavond van 21u tot 23u.
  • voor wie graag rustig overdag speelt: op woensdagochtend van 10u tot 11u30 in sporthal Verona.
  • Als lid kom je op elk speelmoment, zo vaak je er zin in hebt of het past, zonder verplichting. Er is een gereduceerd tarief voor wie 1 keer per week speelt op een dag naar keuze.
  • Er worden vooral matchen onder elkaar gespeeld in wisselende samenstelling: enkelspel, dubbel dames/heren of gemengd.
 • Start2badminton: Voor de nieuwe, beginnende leden biedt Badminton Vlaanderen 5u gratis initiatie aan.
 • Stick2badminton:  Trainingen specifiek gericht op basistechniek en -tactiek, volgens een beproefd recept, overgoten met een portie leute.  De trainingen worden gegeven door Ruben Windey. Ruben behaalde  zijn diploma van trainer-initiator in 2018 na een fel gesmaakte stage in onze club.  Vol ambitie om het badminton in Vlaanderen mee vorm te geven, is hij ook bestuurder bij Badminton Vlaanderen.
 • Competitieploeg en tornooien: Sinds 2017 neemt een herenploeg deel aan de provinciale competitie.  In een 10-tal wedstrijden (5 thuis, 5 uit) gespreid over het seizoen meten we ons met ploegen uit de wijde regio. Tijdens het seizoen worden door diverse clubs tornooien georganiseerd.  Meer info te verkrijgen via een bestuurslid.
Jeugdbadminton

De trainingen voor de  jeugd gaan door in de sporthal van Bertem, Bosstraat 1.

De indeling in 2 groepen gebeurt met de leeftijd als leidraad hoewel bij de indeling door de trainers ook rekening gehouden wordt met het spelniveau, het aantal jaren ervaring en vriendschappen.

vrijdag 18u00-19u15

groep 1: 7 tot 13 jaar

(geboren in 2010 tot 2016)

vrijdag 19u15-20u30

groep 2: 13 tot 17 jaar

(geboren in 2006 tot 2010)

Het seizoen 2023-2024 begint op vrijdag 8 september 2023 en loopt  door tot eind juni 2024. Tijdens de schoolvakanties is er geen training.

De trainingen kennen een gemoedelijke sfeer, besteden in oefeningen aandacht aan de technische en tactische aspecten van het badmintonspel en worden afgewisseld met badmintonspelletjes en onderlinge wedstrijden.  Bovenal is het motto dat badminton voor iedereen “Fun, Fun, Fun!” kan zijn.

Voor wie als aanvulling op de training graag vrij speelt samen met zijn/haar kind, voorzien we een slot op woensdag om 19u.  

Hoe inschrijven?

Wil je eens proeven, zien en voelen hoe het eraan toegaat? Uiteraard kan dat! Stuur een mailtje naar info@bertemsebadmintonclub.be om concreet af te spreken en speel of train een aantal keer mee.

Indien mogelijk zorg je zelf voor een badmintonracket – een paar reserverackets zijn beschikbaar.

Bevalt het je? Dan bezorgen we je de link naar het inschrijvingsformulier, samen met de betalingsgegevens.

De lidgelden voor het seizoen 2023-2024 vind je terug in onderstaande tabel.

Basis lidgeld

Jeugd: training op vrijdagavond

95EUR

Volwassenen: 1 speelmoment per week (op maandag, woensdagochtend of -avond, donderdag of vrijdag)

80EUR

Extra’s

Jeugd en volwassenen: tweede speelmoment per week (of zo vaak je wil)

+35EUR

Club T-shirt

+20EUR

Familiekorting: vanaf tweede gezinslid

-10EUR

 

Wie is wie?

Ariane Willems  en Christophe Leribaux – trainers en geliefden

Gilles Leribaux – zoon der geliefden en trainer

Ruben Windey – trainer

Koen Vanbleu – voorzitter

Dirk Wellens – bestuurder

(O^O)

Steven Berthels – webmaster

Privacyverklaring

 

1. Algemeen

De Bertemse Badmintonclub hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Bertemse Badmintonclub houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen  respecteren.

Als Bertemse Badmintonclub zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Bertemse Badmintonclub
Zetel: Bosstraat 1, 3060 Bertem
E-mailadres: info@bertemsebadmintonclub.be

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten.

2. Waarom verwerken wij welke persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door de Bertemse Badmintonclub verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden
 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Het organiseren van de sportieve voorbereiding en opleiding
  • Clubadministratie
  • Sportieve administratie in het kader van trainingen, stages, kampen,…
 • Het deelnemen aan competities en tornooien
 • Organiseren van niet-sportgerelateerde evenementen
 • Promotie, PR en communicatie waaronder
  • Het beheren van social media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s
  • Het beheren van de clubwebsite

3. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam
 • Privé-contactgegevens:  telefoonnummer, e-mail, adres
 • Geslacht, geboortedatum
 • Sportieve gegevens (o.a. categorie, uitslagen, aanwezigheden, …)
 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van Badminton Vlaanderen.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

4. Verstrekking van gegevens aan derden

De gegevens worden intern verwerkt door de trainers en bestuursleden van de Bertemse Badmintonclub. Extern worden de gegevens verwerkt door Badminton Vlaanderen. De volledige privacyverklaring van Badminton Vlaanderen is te vinden op volgende link: http://www.badmintonvlaanderen.be/page/30989/Privacy.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

5. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt: identificatiegegevens en privé-contactgegevens (voor ouderlijke toestemming).

6. Bewaartermijn

De Bertemse Badmintonclub bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

De Bertemse Badmintonclub verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar.

7. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens de Bertemse Badmintonclub van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een wachtwoordbeleid op onze database;
 • Wij maken continu back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.  Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

8. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.

Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je hebt het recht op het gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens  die we van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt.

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking: indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

9. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
commission@privacycommission.be

10. Wijzigingen aan onze privacyverklaring 

De Bertemse Badmintonclub kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring steeds aanpassen. De laatste wijziging gebeurde op 19/07/2020.