Select Page

Sporthal – Bosstraat 1, 3060 Bertem info@bertemsebadmintonclub.be

 

Volgend seizoen…

Door het openen van de nieuwe sportzaal Verona voor het seizoen 2021-2022 kunnen we ons badmintonaanbod uitbreiden. We zijn dan ook volop bezig met de uitwerking hiervan. De uurschema's die afgelopen week door de gemeente aan onze club werden toegekend kunnen we...

Uiteindelijk is het zover!

Vanaf vrijdag 11 juni mag het indoor sporten voor iedereen hernemen.  Voor de laatste 3 vrijdagen van juni (11, 18 en 25 juni) vallen we bij de jeugd terug op het vertrouwde schema: jongste jeugd traint van 18u30 tot 19u30oudste jeugd traint van 19u30 tot 20u30...

Welkom bij de Bertemse Badmintonclub

Je mept al eens op een shuttle op een zonnige dag in je tuin? Eens ondervinden hoe veel leuker badminton nog is op een speelveld, met net, zonder vervelende wind, in een corona-veilige sporthal? Stuur een mailtje en kom eens proberen!
Beste Bertemse badmintonspeler in spe

De Bertemse Badmintonclub werd goed 40 jaar geleden opgericht.  Sinds 1979 hebben 100’en kinderen, jongeren en volwassenen uit Bertem en omgeving kennis gemaakt en zich uitgeleefd met badmintonshuttle en racket op de 4 velden van de sporthal in Bertem, Bosstraat 1.

De Bertemse Badmintonclub biedt aan jeugd en volwassenen de mogelijkheid om op recreatief niveau badminton te spelen. Zowel beginners als gevorderden zijn welkom. Trainers Ruben, Gilles, Thibaut, Ariane en Christophe helpen je graag om tijdens trainingen de technische en tactische knepen van het badmintonspel te leren kennen of te verbeteren.

Je bent zeker welkom ‘op proef’: kom gerust een aantal keer langs vooraleer eventueel definitief toe te happen.

Binnenkort wordt de nieuwe Bertemse sporthal Verona in gebruik genomen waardoor we je voor het seizoen 2021-2022 een ruimer badmintonaanbod kunnen bieden.  In afwachting van alle info hieromtrent vind je hieronder voorlopig nog het aanbod voor het seizoen 2020-2021 zodat je je alvast een beeld kan vormen.

Badminton voor volwassenen

Volwassenen spelen het ganse jaar.  Het seizoen begint en eindigt officieel op 1 augustus.

Het aanbod voor volwassenen ziet er uit als volgt:

 • Vrij badmintonspel: op maandagavond van 21u tot 23u en op vrijdagavond van 20u30 tot 22u. Als lid kom je zo vaak je er zin in hebt of het past, zonder verplichting: dat kan dus even goed 2 keer per week als 1 keer per maand.
  Er worden vooral matchen onder elkaar gespeeld in wisselende samenstelling: enkelspel, dubbel dames/heren of gemengd.
 • Start2badminton: Voor de nieuwe, beginnende leden biedt Badminton Vlaanderen 5u gratis initiatie aan.
 • Recreantentraining: ca. 10 trainingssessies van 1.5u voor maximum 8-10 spelers op vrijdagavond gespreid over het seizoen (ongeveer 1 per maand), volgens een beproefd recept met tactische en technische tips en oefeningen, overgoten met een portie leute.
 • Competitietraining: indien voldoende interesse, voor iedereen die naast een portie leute ook iets meer pit wil, met optie maar zonder verplichting om deel te nemen aan de competitieploeg.
 • Competitieploeg en tornooien: sinds 2017 neemt een herenploeg deel aan de provinciale competitie.  In een 10-tal wedstrijden (5 thuis, 5 uit) gespreid over het seizoen meten we ons met ploegen uit de wijde regio. In 2019 eindigden we als tweede in 5e provinciale.  Tijdens het seizoen worden door diverse clubs tornooien georganiseerd.  Meer info te verkrijgen via een bestuurslid.
Jeugdbadminton
Tot midden 2021 hopelijk de nieuwe Bertemse sporthal in gebruik wordt genomen, beschikken we voor de jeugd over de 4 velden in de sporthal van Bertem, Bosstraat 1, op vrijdagavond van 18u30 tot 20u30.

Grosso modo gebeurt de indeling op leeftijd als volgt:

 • Jeugd 1:
  • van 2de leerjaar (°2013) tot 1ste middelbaar  (°2008)
  • training op vrijdag van 18u30 – 19u30
  • maximum 25 ingeschrevenen
 • Jeugd 2:
  • van 2de middelbaar (°2007) tot 6de middelbaar (°2003)
  • training op vrijdag van 19u30 – 20u30
  • maximum 20 ingeschreven

hoewel bij de indeling door de trainers ook rekening gehouden wordt met het spelniveau, het aantal jaren ervaring en vriendschappen.

Als alles coronagewijs goed gaat, begint het seizoen op vrijdag 4 september en loopt het door tot eind juni.

Tijdens de schoolvakanties is er geen training, maar kan er na afspraak onder begeleiding van een ouder vrij gebadmintond worden.  In de loop van het seizoen vallen een aantal vrijdagen weg omdat trainer of sporthal niet beschikbaar zijn: we houden jullie op de hoogte wanneer dat het geval is.

De trainingen worden gegeven door het Bertemse trainerskoppel  Ariane Willems en Christophe Leribaux, alsook Ruben Windey.

Badminton zit  Ariane, Christophe en hun kinderen in de genen. Hun trainerskwaliteiten bewijzen ze o.a. bij de Vlaams-Brabantse jeugdselectie.

Ruben behaalde  zijn diploma van trainer-initiator in 2018 na een fel gesmaakte stage in onze club.  Vol ambitie om het badminton in Vlaanderen mee vorm te geven, werd hij vorig jaar verkozen als bestuurder bij Badminton Vlaanderen.

De trainingen besteden aandacht aan de technische en tactische aspecten van het badmintonspel en worden afgewisseld met onderlinge wedstrijden.  Bovenal is het motto dat badminton voor iedereen “Fun, Fun, Fun!” moet zijn.

Hoe inschrijven?

Wil je eens proeven, zien en voelen hoe het eraan toegaat? Uiteraard kan dat! Stuur een mailtje naar info@bertemsebadmintonclub.be om concreet af te spreken en speel of train een aantal keer mee.

Indien mogelijk zorg je zelf voor een badmintonracket – een paar reserverackets zijn beschikbaar.

Bevalt het je? Dan bezorgen we je de link naar het inschrijvingsformulier, samen met de betalingsgegevens.

Tarief voor volwassenen

De inschrijving voor een seizoen vrij spel wordt definitief na overschrijving van 80 EUR. Dit omvat verzekering, gebruik materiaal, aansluiting Badminton Vlaanderen en een T-shirt voor nieuwe leden. 

Wie de 10 extra trainingen op vrijdag wil volgen, betaalt 105 EUR.

Tarief voor de jeugd

De inschrijving voor een seizoen jeugdbadminton wordt definitief na overschrijving van 65 EUR. Dit omvat training, verzekering, gebruik materiaal, aansluiting Badminton Vlaanderen, training en een T-shirt voor nieuwe leden.

Bovendien…

Vanaf inschrijving van het tweede gezinslid geniet je van een korting van 10 EUR.

Het lidgeld komt in aanmerking voor gedeeltelijke terugbetaling door je mutualiteit.  

Koop je graag een nieuw club T-shirt (kost: 15EUR), stuur dan een mailtje met de gewenste maat of vraag even na bij het begin van het seizoen of je maat beschikbaar is.

Zoek je een degelijk racket voor jeugd of beginnende volwassene: de club heeft een aantal exemplaren in voorraad – kost 40 EUR. 

Wie is wie?

Ariane Willems  en Christophe Leribaux – trainers en geliefden

Ruben Windey – trainer

Koen Vanbleu – voorzitter

Wilfried Kupers – bestuurder

Dirk Wellens – bestuurder

(O^O)

Steven Berthels – webmaster

Privacyverklaring

 

1. Algemeen

De Bertemse Badmintonclub hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Bertemse Badmintonclub houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen  respecteren.

Als Bertemse Badmintonclub zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Bertemse Badmintonclub
Zetel: Bosstraat 1, 3060 Bertem
E-mailadres: info@bertemsebadmintonclub.be

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten.

2. Waarom verwerken wij welke persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door de Bertemse Badmintonclub verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden
 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Het organiseren van de sportieve voorbereiding en opleiding
  • Clubadministratie
  • Sportieve administratie in het kader van trainingen, stages, kampen,…
 • Het deelnemen aan competities en tornooien
 • Organiseren van niet-sportgerelateerde evenementen
 • Promotie, PR en communicatie waaronder
  • Het beheren van social media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s
  • Het beheren van de clubwebsite

3. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam
 • Privé-contactgegevens:  telefoonnummer, e-mail, adres
 • Geslacht, geboortedatum
 • Sportieve gegevens (o.a. categorie, uitslagen, aanwezigheden, …)
 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van Badminton Vlaanderen.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

4. Verstrekking van gegevens aan derden

De gegevens worden intern verwerkt door de trainers en bestuursleden van de Bertemse Badmintonclub. Extern worden de gegevens verwerkt door Badminton Vlaanderen. De volledige privacyverklaring van Badminton Vlaanderen is te vinden op volgende link: http://www.badmintonvlaanderen.be/page/30989/Privacy.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

5. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt: identificatiegegevens en privé-contactgegevens (voor ouderlijke toestemming).

6. Bewaartermijn

De Bertemse Badmintonclub bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

De Bertemse Badmintonclub verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar.

7. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens de Bertemse Badmintonclub van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een wachtwoordbeleid op onze database;
 • Wij maken continu back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.  Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

8. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.

Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je hebt het recht op het gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens  die we van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt.

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking: indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

9. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
commission@privacycommission.be

10. Wijzigingen aan onze privacyverklaring 

De Bertemse Badmintonclub kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring steeds aanpassen. De laatste wijziging gebeurde op 19/07/2020.